Skip to main content
Toolbox Nationaal Programma Landelijk Gebied

Deze website bevat de Toolbox voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De tools in de Toolbox zijn behulpzaam bij het doorlopen van de verschillende stappen die nodig zijn voor gebiedsanalyses binnen het NPLG.

Deze website bevat de Toolbox NPLG van STOWA. De Toolbox biedt een overzicht van instrumenten zoals dataportalen, modellen en onderzoeksrapporten. Deze zijn behulpzaam bij het doorlopen van de verschillende stappen voor gebiedsanalyses binnen en buiten het NPLG. Daarnaast biedt deze website informatie over het proces rondom gebiedsanalyses.